Skip to main content

FNV HAVENS WIL KWALITEITHAVENS IN NEDERLAND

29 januari 2019

logo Havens ITF ETF

Op maandag 28 januari 2019 heeft FNV Havens een bijeenkomst georganiseerd voor hun bestuursleden in de container- en sjorsector om te praten over het sjorwerk in de havensector aan boord van schepen en over de automatisering in de containersector.

Europese Sjorcampagne 2019-2020

Naar aanleiding van de nieuwe internationale CAO-afspraken met rederijen en bemannings-agentschappen waarin is afgesproken dat het sjorwerk uiterlijk op 1 januari 2020 door erkende sjorders verricht moet worden (de zogeheten Dockers-clausule), was ook het Havenbedrijf Rotterdam uitgenodigd.

Al snel werd duidelijk dat het Havenbedrijf Rotterdam zich verstopt achter marktwerking en zichzelf aan de zijlijn plaatst in plaats van de rol van belangrijke regisseur op te eisen. Het Havenbedrijf Rotterdam is zelfs niet eens bereid om hun eigen regelgeving nauwlettend te controleren. Dat bleek o.a. uit het feit dat inspecteurs van de ITF filmmateriaal beschikbaar hebben gesteld waaruit duidelijk bleek dat er gesjord werd op de Nieuwe Waterweg. Ook wordt er regelmatig met losse lading heen en weer gevaren tussen terminals. Dat is allemaal verboden volgens de Havenbeheersverordening die het Havenbedrijf Rotterdam moet handhaven. Maar van handhaving is nauwelijks sprake. Het risico van persoonlijke ongelukken en milieuschade is reëel als containers door deze praktijken van boord kieperen.

Er zijn bedrijven (waaronder Steinweg Handelsveem) in de Rotterdamse haven die inspecteurs van de wereldwijde ITF toegang tot hun terminal weigeren, waardoor zij gehinderd worden om naleving van de CAO aan boord van de schepen te controleren. Ook daar heeft het Havenbedrijf Rotterdam geen opvatting over.

In juni 2019 zullen ITF Nederland en FNV Havens een actieweek organiseren om de voortgang van de implementatie van de Dockers-clausule onder de aandacht te brengen. Schepen zullen dan geïnspecteerd gaan worden om te beoordelen of erkende sjorders er per 1 januari 2020 veilig op kunnen werken. Kunnen erkende sjorders er niet veilig op werken, dan is het ook niet veilig voor de bemanningsleden om sjorwerk te doen. In dat geval zal FNV Havens de havenwerkers opdracht geven om de werkzaamheden te stoppen.

Automatisering en veiligheid

Bedrijven en deskundigen willen ons laten geloven dat meer automatisering leidt tot meer veiligheid.
Tijdens de bijeenkomst met de echte ervaringsdeskundigen (sjorders en dekmannen) is gebleken dat op geautomatiseerde terminals zich regelmatig gevaarlijke situaties voordoen. De hoge snelheden van de nieuwe kranen, gecombineerd met Remote Control Operation en de geringe afstand tussen de sjorders op de sjorbordessen en de langsscherende containers leveren constant onveilige situaties op. Dit geldt ook voor de stackermannen op het stackerplatform en voor dekmannen aan boord van het schip. Er zijn tevens veiligheidsrisico’s als het schip waarop gewerkt wordt beweegt, wat dikwijls gebeurt door de grote zuigkracht van voorbij komende schepen. FNV Havens begrijpt niet waarom sjorders niet betrokken worden bij automatiseringsprocessen. Dit moet echt anders als Rotterdam een kwaliteitshaven wil zijn.

Fair Transport betekent ook eerlijke pensionering

De Europese Transportarbeiders Federatie waarbij FNV Havens is aangesloten is bezig met een Europese campagne om het Europees Parlement en regeringen in EU te laten inzien dat werknemers in de transportsector 24/7 en 365 dagen per jaar bezig zijn om de economie te laten functioneren. Dit gaat niet altijd op een eerlijke manier. Geen of slechte arbeidsvoorwaarden, gevaarlijke situaties en vormen van uitbuiting van vrachtwagenchauffeurs of bemanningsleden zijn hier bekende voorbeelden van. Maar ook het uitblijven van pensionering op een rechtvaardige leeftijd vanwege een steeds hogere AOW-leeftijd speelt ook overal in de EU. Ploegendienstwerkers hebben gemiddeld een kortere levensverwachting en dienen dan ook eerder met pensioen te kunnen. Daarvoor is hun staatspensioen (AOW) een onmisbare pijler. In maart gaan wij hiervoor actie voeren.

De bestuursleden van vakbondsafdelingen uit de container- en sjorsector hebben ook een verklaring opgesteld over de veiligheid van hun leden op het werk.

Er is in de havensector nog veel te verbeteren. Maar dan zal er meer samengewerkt moeten worden tussen ondernemingsraden, werkgevers, vakbonden, rederijen en havenautoriteiten.

Met vriendelijke groet,

FNV Havens en ITF NetherlandsLashing