Skip to main content

OP 18 MAART VOEREN WE OPNIEUW ACTIES VOOR EEN RECHTVAARDIGE AOW

11 maart 2019

BE THERE!!

WOORD VAN ORDE

Beste collega,

Tijdens en na de geslaagde acties in december (manifestatie Maasvlakte) en onze fakkeloptocht op 21 februari jl. is duidelijk geworden dat wij, FNV Havens, samen met een aantal andere sectoren door zullen gaan om een rechtvaardige AOW te bevechten. Jullie hebben heel duidelijk laten weten door te willen zetten. Dat is ook precies wat we gaan doen!

Werknemers in de haven doen zwaar werk, werken veelvuldig in nachtdiensten en in andere onregelmatige diensten en zijn dikwijls al op jeugdige leeftijd begonnen met werken. Doorwerken tot 67-jarige leeftijd of nog langer, is voor de meesten niet haalbaar en zeker niet wenselijk. Zeker nu door onderzoek is uitgewezen dat jullie levensverwachting gemiddeld 5 tot 7 jaar lager is dan de “gemiddelde levensverwachting” van alle Nederlanders ,die ten grondslag ligt aan het stijgen van de AOW-leeftijd.

De eisen van FNV Havens

  • RECHT OP AOW VANAF 66 JAAR;
  • PLOEGENDIENSTWERKERS MOETEN VOOR HUN 66STE MET PENSIOEN KUNNEN;
  • ACTUARIEEL ONDERZOEK NAAR LEVENSVERWACHTING PLOEGENDIENSTWERKERS;
  • GEEN BOETES MEER BIJ EERDER STOPPEN MET WERKEN;
  • GEEN BELASTING MEER OVER PLOEGENDIENSTTOESLAGEN EN DIT INZETTEN OM EXTRA VOOR PENSIOEN TE KUNNEN SPAREN.

In actie op 18 maart a.s.

Op 18 maart a.s. is er een landelijke actiedag waar wij ons uiteraard zullen laten horen!

Deze actiedag ziet er als volgt uit:

Een grote bijeenkomst in AHOY samen met andere sectoren en vervolgens met bussen naar Den Haag om tijdens een flinke manifestatie de politiek helder te manken dat het ons menens is.

Met zoveel mogelijk collega’s gaan we de AHOY vullen!

Aan de werkgevers is gevraagd kleur te bekennen en samen met ons te strijden om mensen op een normale leeftijd te laten stoppen met werken. FNV Havens heeft de werkgevers verzocht om met een minimale bezetting te draaien zodat zoveel mogelijk werknemers in de gelegenheid worden gesteld om naar de manifestatie in AHOY af te reizen. Wij gaan ervan uit dat zij daar aan mee werken, anders kunnen we overwegen om ook de dagdienst en de middagdienst in staking te brengen.

FNV Havens in staking

FNV Havens zal de werknemers die een nachtdienst hebben van 17 op 18 maart 2019 oproepen om gedurende deze nacht het werk neer te leggen. Wij hebben gekozen voor de nachtdienst omdat deze dienst symbool staat voor de zwaarte van het werk voor “shiftworkers”.

Het programma in Ahoy ziet er als volgt uit:

10.30 uur Inloop en registratie stakers van alle sectoren. Per sector is er een inschrijfpunt.

12.00 uur Start programma in de zaal

13.30 uur Vertrek met bussen naar Den Haag om de politiek duidelijk te maken dat dit nog maar het begin is van onze acties.

De verwachting is dat de bussen om circa 18.00/18.30 uur weer terug zullen zijn bij AHOY.

De leden van FNV Havens hebben vaak, en soms langdurig acties gevoerd om hun doel te bereiken. Dat doel hebben we uiteindelijk ook altijd bereikt.

Wij geven immers nooit op en weten dat we niets voor niets krijgen. Vroeger niet, nu niet en later ook niet! Wij gaan ervan uit dat jullie er massaal zullen zijn!

Wij verzoeken jullie om geen alcohol te nuttigen tijdens de demonstratie en geen vuurwerk af te steken.

STERKER DOOR STRIJD!

Actiecomité FNV Havens