Skip to main content

FNV HAVENS IN GESPREK MET WERKGEVERS IN DE HAVEN

26 mei 2019

Maart 2018

Een kleine week voor 18 maart, de landelijke actiedag, hebben havenwerkgevers, CNV Vakmensen en FNV Havens met elkaar gesproken over AOW en pensioen. Het hoofdonderwerp: kunnen we gezamenlijk aandacht vragen en misschien ook een oplossing vinden voor het probleem dat havenwerkers het niet volhouden om tot hun 68ste (laat staan nog langer!) te werken. Uitkomst van dat gesprek: Ja, dat moeten we zeker proberen, en laten we er binnenkort verder over praten.


Kort na dat overleg ontvingen we een kopie van de brief die werkgevers stuurden aan Koolmees en aan de Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarin schreven werkgevers dat volcontinudienst moeilijk vol te houden is tot een steeds hogere AOW-leeftijd. FNV Havens had ook al een brief gestuurd aan de minister en aan die commissie. Daarin hadden wij ook betoogd dat een hogere AOW- en pensioenleeftijd voor havenwerkers niet fatsoenlijk te halen is. En we deden wat eerste suggesties voor het oplossen van dat probleem. Daarop kwam vanuit de Tweede Kamer eind april de officiële reactie dat er op 6 juni a.s. door die commissie over AOW en pensioen – en mogelijk ook over de inhoud van onze brief – gesproken gaat worden.


Sinds het overleg in maart hoorde FNV Havens niets meer van de havenwerkgevers. Eind april hebben we de werkgevers in de sector daarom opnieuw uitgenodigd voor overleg. Veel werkgevers reageerden positief en het overleg vond plaats op 8 mei 2019, in het bijzijn van een bijna voltallige sectorraad.

Lees verder in de bijlage