Skip to main content

Ook havenwerkers verdienen een daverend applaus!

27 maart 2020

Beste Leden,

Het coronavirus houdt Nederland in zijn greep. De wereldeconomie krijgt dit jaar als we op de diverse geluiden afgaan een flinke klap als gevolg van deze coronacrisis.

Ook in Nederland heerst er momenteel veel onzekerheid en wordt een economische dip voorspeld. Laten we in ieder geval niet in paniek raken en bedenken wat er zou kunnen gebeuren. Dat weten we nu niet. Dat weten we pas als de balans is opgemaakt.

Inmiddels heeft het kabinet, in samenwerking met vakbonden, besloten extra economische maatregelen te nemen om de gevolgen van deze crisis op te vangen. Deze maatregelen moeten onder andere ervoor zorgen dat bedrijven hun werknemers in dienst behouden en ze blijven doorbetalen.

Havenwerk is onmisbaar werk

Tijdens deze coronacrisis zijn er cruciale beroepsgroepen aangewezen die onze samenleving draaiende houden. Naast de medewerkers in de zorg, de vuilnismannen en de vakkenvullers leveren de havenwerkers fantastisch en onmisbaar werk. Dag en nacht, in weer en wind, zorgen jullie er met elkaar voor dat bijvoorbeeld de schappen in de supermarkten aangevuld kunnen worden en dat we voorzien zijn van brandstof. Alle lof voor onze havenwerkers!

Jullie belang is ons belang!

Ook in tijden van crisis blijft FNV Havens de belangen van haar leden in de havens behartigen. FNV Havens blijft zich verzetten tegen het achterstellen van werknemers met fysiek-zware-beroepen en werknemers die ploegendiensten draaien ten opzichte van andere werknemers. Tegelijkertijd hebben wij voor onze leden het onderwerp ‘eerder stoppen met werken’ centraal gesteld. We zullen dit thema aan elke tafel blijven agenderen. Zowel in onze gesprekken met de werkgevers, in de politiek en binnen de landelijke FNV. Op het vierde Havenwerkers congres, georganiseerd door FNV Havens, zullen onze leden hier besluiten over nemen.

Agenda aanpassingen door Coronacrisis

Door het coronavirus is FNV Havens genoodzaakt een aantal geplande activiteiten of bijeenkomsten uit te stellen of te schrappen. Het gaat hierbij om het volgende:

  • Scholing Havenklas: Zoals jullie weten is FNV Havens de enige vakbond die een Havenwerkerscongres organiseert. Tijdens dit congres bepalen de leden het vakbondsbeleid in de havens voor de komende vier jaar. Het congres wordt tijdens verschillende scholingsdagen, door onze kaderleden uit de verschillende subsectoren in de havens voorbereid. Door de huidige crisis zijn de scholingsdagen in april en juni gecanceld. FNV Havens hoopt dat de situatie na de zomervakantie genormaliseerd is en dat wij extra scholingsdagen in het najaar kunnen inlassen. Indien dat niet het geval is zal het Havenwerkerscongres verplaatst worden van maart 2021 naar medio oktober 2021;
  • Cao-overleggen: De crisis heeft ook invloed op de cao-trajecten. Momenteel vinden er geen ledenvergaderingen plaats en zullen de cao-onderhandelingen worden opgeschort;
  • De vergadering van de Sectorraad Havens van 28 april is gecanceld;
  • De 1 mei viering zal niet doorgaan;
  • Ook de traditionele jaarlijkse bijeenkomst in het Buizenpark op Workers Memorial Day (28 april) zal niet doorgaan.

Uiteraard blijft FNV Havens actief

Gedurende deze crisisperiode zullen team Havens en Sectorbestuur Havens wekelijks via Skype met elkaar vergaderen. Wij zullen de ontwikkelingen in onze sector in de gaten houden om te bezien of en wat de economische gevolgen zijn voor de wereldhandel. Uiteraard zullen we waar nodig is optreden. Als bestuurders zijn we voor jullie bereikbaar en gaan ervan uit dat jullie ons weten te vinden. Het beste is dat via de kaderleden in het bedrijf te doen. Samen met de Internationale Transport Federatie (ITF) waar alleen FNV Havens bij aangesloten is, kijken wij wekelijks hoe de ladingformule in verschillende werelddelen zich ontwikkelt en wat de effecten hiervan zijn voor onze havens.

FNV Havens vindt het opmerkelijk dat het Havenbedrijf Rotterdam op geen enkele manier een regisseursrol wil vervullen om de Coronacrisis in goede banen te leiden. Dit gebeurt namelijk wel in andere havens in de wereld. Wel was het Havenbedrijf Rotterdam er als de kippen bij om de evaluatie van het Sociaal Akkoord Containeroverslag Rotterdam te cancelen. Havenbedrijf Rotterdam en de bedrijven zien een discussie over de afspraak wie het werk op de interne baan (CER) gaat doen, waarschijnlijk niet zitten. De interne baan is van ons en FNV Havens zal
ze hier op blijven wijzen!

“Geef ons de 5”

Na een roerige periode tussen FNV Havens en de landelijke FNV aangaande de vacature invulling van Ruud Wennekes die met pensioen is gegaan kunnen wij jullie berichten dat per 1 april 2020 een vijfde vakbondsbestuurder is aangesteld. Chant van den Berg gaat team Havens versterken. Inmiddels heeft Chant van den Berg kennis gemaakt met een aantal kaderleden. Binnenkort wordt duidelijk welke bedrijven in haar werkpakket vallen.

Versterk FNV Havens!

FNV Havens behartigt de belangen van haar leden in de havens. Lid worden van FNV Havens is nu van groot belang om onze werkgelegenheid en onze mooie cao’s te behouden. Door lid te worden versterk je de positie van FNV Havens aan de onderhandelingstafel en kunnen we er samen voor zorgen dat er cao’s wordt afgesloten die recht blijven doen aan de inzet van de werknemers in de havens.

Wij wensen jullie en jullie naasten een veilige en gezonde periode toe. FNV Havens blijft strijden voor werkzekerheid, goede arbeidsvoorwaarden en gezonde arbeidsomstandigheden. In de havens doen wij dat altijd schouder aan schouder, samen met elkaar.

Met kameraadschappelijke groet,

Team Havens & Sectorbestuur Havens

FNV Havens