Skip to main content

Nieuwsbrief EMO Kantoor CAO

17 januari 2024

logo fnv

Beste collega’s,

Zoals bekend is de 1 jarige kantoor CAO per 1-1-2024 afgelopen. Dit betekent dat we weer in overleg zullen gaan voor een nieuwe kantoor CAO. De onderhandelingsdelegatie heeft bij het management gepeild of er interesse was om de CAO voor een jaar te verlengen. Afgelopen jaar was de directie niet in staat om ook voor het kantoorpersoneel 2% initiële loonsverhoging te geven omdat het budget niet toereikend was. Inmiddels weten wij dat de salarissen met -1,989% zijn aangepast. Er is dus weer budget en hiermee zou dan alsnog de initiële loonsverhoging betaald kunnen worden. Weliswaar een jaar later, maar dat willen wij best accepteren. Helaas heeft het management hiervoor van de Board geen toestemming gekregen. Dit betekent dat er weer onderhandeld gaat worden voor een nieuwe kantoor CAO.

Terugkijkend op de cao-onderhandeling van 2023 kunnen we concluderen dat het moment van de besprekingen ongunstig viel. De Kade en de schepen hebben voor het bekend worden van de forse APC van 2022 nog een CAO afgesloten. Hierbij is voor de kade een initiële loonsverhoging van 2%, inbouw van de ANW-hiaat verzekering en inbouw van ploegentoeslag uit onderhandeld. Dit resulteerde voor de kade inclusief de APC tot een totale loonsverbetering van om en nabij de 25%.

Op het moment dat de kantoor delegatie in onderhandeling kon gaan met het management was de APC van 16,9% gevallen de economische situatie veranderd en was er geen ruimte meer voor verbeteringen van de kantoor CAO. Hierbij is door het management waardering uitgesproken dat de kantoororganisatie akkoord is gegaan met uitsluitend de APC, maar er is ook toegezegd dat tijdens de volgende CAO (lees nu) met deze coulante en begripvolle houding rekening gehouden zou worden.

Belofte maakt schuld
Wat de onderhandelingsdelegatie betreft is nu het moment voor het management om deze waardering te laten zien. Afgelopen jaar is er door de sterk uitgedunde kantoororganisatie keihard gewerkt. Er was druk van bezuinigingen, moeizame automatiseringsprojecten en de voortdurende geruchten over sluitingen van lijnen, reorganisaties, maar ook zicht op het opstarten van nieuw werk zoals de Europoort-Tilbury lijn. De inzet van het grootste bedrijfskapitaal: de werknemers van P&O, hebben door hun inspanning ertoe bijgedragen dat de de Europoort-Hull route de best presterende route is waarbij met een zeer positief resultaat voor 2023 afgesloten is.

Al met al genoeg redenen voor de onderhandelingsdelegatie om in overleg met jullie te komen tot een bevredigend resultaat. De kantoor CAO onderhandelingen staan gepland direct na de kade CAO onderhandelingen. Wij zullen jullie dan uitnodigen voor een bijeenkomst waarin we de CAO voorstellen bespreken. Eventuele reacties kunnen naar het kantoor vakbondsmailadres gestuurd worden.

Met vriendelijke groet,

De Onderhandelingsdelegatie VAB kantoor