Skip to main content

CAO P&O Kade en Beveiliging 2022-2023

15 maart 2023

In de cao vind je afspraken over loon, toeslagen, werktijden, overwerk, vakantie en pensioen.