Skip to main content

P&O FERRIES LAAT ZICH VAN DE SLECHTSTE KANT ZIEN!

20 november 2023

logo fnv

 

Beste leden,

Wij hebben vandaag met de vertegenwoordiging van de directie P&O Ferries het eerste CAO-overleg gehad voor het nieuwe CAO-seizoen.

P&O Ferries zet met haar voorstellen de bijl aan de wortels van alle afspraken in de havensector. Een kleine opsomming maar zeker niet compleet zijn de gedwongen ontslagen, de verlaging van de vakantietoeslag, de zondag in een vast werkrooster niet zijnde volcontinudienst, ingangstijd van feestdagentoeslagen verslechteren, artikel A9 over inhuur schrappen en doorbetaling bij ziekte verslechteren.

FNV Havens heeft voorstellen gedaan om de besparingen van loonkosten door automatisering te gebruiken om nieuw werk voor de kant te krijgen, geen gedwongen ontslagen en als er overcomplete werknemers ontstaan als gevolg van automatisering dan de kantonrechtersformule van voor 2009 met C-faktor=2 omdat het aan de werkgever volledig te wijten is dat arbeidsplaatsen komen te vervallen door invoering van automatisering.

Het ziet er naar uit dat partijen uit onderhandeld zijn en dat er voorlopig geen nieuwe CAO komt. Na de schorsing heeft FNV Havens een voorstel gedaan die wij morgen met de achterban gaan bespreken. De delegatie van werkgever P&O moet ook naar hun aandeelhouder terug om te kijken of er mandaat voor te krijgen is.

Morgen gaan wij met jullie ons idee om tot een mogelijke oplossing te komen uitgebreid bespreken.

Vervolgens hebben wij begrepen dat er al een brief met voorstellen van P&O Ferries op de werkvloer is uitgezet met de mededeling dat het gesprek was beëindigd terwijl wij nog in gesprek waren met diezelfde P&O Ferries. Dat is echt een slechte zaak.

Wij zullen nooit afspraken maken die geen goedkeuring hebben van de meerderheid van onze leden in een referendum.

Tot morgen.

We beginnen om 14.30 uur in de kantine van P&O Europoort.

Groet,

De onderhandelingsdelegatie FNV Havens

P.S. waarschuw je collega’s om morgen te komen