Skip to main content

P&O FERRIES LIGT OP RAMKOERS

29 november 2023

logo fnv

Beste leden,

Wij hebben vandaag weer overleg gevoerd voor een nieuwe CAO. Zoals jullie weten hebben wij op 21 november jl. een alternatief voorstel ingediend bij management P&O Ferries. Dit voorstel is evenwichtig. Geld besparen door invoering automatisering wat dan geïnvesteerd moet worden om meer werk voor de kant te krijgen binnen 12 maanden.

Afgelopen dinsdag hebben wij een schriftelijke reactie van P&O Ferries ontvangen. Deze reactie heeft vele dubbele bodems, vandaar dat wij aan tafel zijn gegaan om vooral duidelijkheid te krijgen.

Die duidelijkheid is nu mondeling gegeven. Het is inderdaad zo dat de tekst van de brief en de uitleg nogal verschillend zijn. Wij hebben het management dus verzocht om hun brief in lijn te brengen met de mondelinge toelichting en dan graag in ‘Jip en Janneke-taal’.

In de huidige reactie van het management P&O Ferries staat ook tot 4x toe “P&O gaat hier niet mee akkoord”. Kortom, wij gaan er vanuit dat ons voorstel door management P&O is afgewezen.

Wij hebben aangegeven dat als een mogelijk akkoord voor een nieuwe CAO geblokkeerd wordt door onze voorstellen over schrappen van het afwerken na 22.00 uur of de inkomensgarantie tot aan pensioenleeftijd voor werknemers die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn geraakt, dat wij best bereid zijn om op deze 2 punten water bij de wijn te doen.

15 december 2023 KOMT JACK STEER AAN TAFEL

Wij hebben aangegeven dat P&O Ferries met hun fratsen de belangstelling van de hele haven heeft aangetrokken.

Even een korte opsomming;

  • Decennia lang niet geïnvesteerd in nieuwe lading en/of routes;
  • Schrappen van werkgelegenheid;
  • Aankondiging van gedwongen ontslagen, en
  • Het schrappen van haven specifieke arbeidsvoorwaarden.

Daar komt nog bij dat P&O Ferries vorig jaar 800 zeevarenden via een Zoom-vergadering ontsloeg terwijl beveiliging en andere werknemers klaar stonden om aan boord te gaan om de P&O-werknemers van boord te halen en de goedkope arbeidskrachten aan boord te zetten. Dat is geen goed voorbeeld van ‘goed werkgeverschap’.

Maar vorige week heeft P&O Ferries ook stiekem in Zeebrugge gepolst of zij daar eventueel de Pride of Hull en de Pride of Rotterdam daar kunnen behandelen als er hier in Europoort acties zijn voor de CAO. Dat is helemaal geen goed voorbeeld van ‘goed werkgeverschap’.

Kortom, P&O zoekt de confrontatie met FNV Havens en de havenwerkers. P&O Ferries wil niet serieus op ons alternatief voorstel ingaan. Wel geld (€ 770.000,- structurele besparing op loonkosten) in d’r zak steken, maar geen nieuw werk voor de kant om de werkgelegenheid te garanderen.

Het zal een pittig gesprek worden op 15 december aanstaande.

Wij houden jullie op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Niek Stam – bestuurder FNV Havens

VAB P&O Ferries