Skip to main content

Fd: Acties Rotterdamse haven lijken onvermijdelijk

14 december 2015

De Rotterdamse haven lijkt af te stevenen op acties van havenwerkers in de containeroverslag. De sfeer tussen werkgevers en bonden is verslechterd na het afgebroken overleg van vrijdagavond. Niek Stam, bestuurder van FNV Havens, verwacht dat er in januari bij alle containerterminals acties komen. De bond wil aanstaande vrijdag ledenvergaderingen houden over het eindbod van de werkgevers dat aan het eind van het afgebroken overleg op tafel lag. Stam gaat dat bod met een negatief advies voorleggen. 'Nog nooit hebben de bonden in de haven een eindbod van de werkgevers geslikt.' En verder: 'Ik probeer de havenwerkers in de hand te houden. Maar we stevenen keihard op herrie af.'

Afgebroken

Na tien uur van onderhandelen braken de werkgevers in de containeroverslag vrijdagavond het overleg over behoud van banen met de bonden af omdat havenwerkers bij de containerterminals met acties begonnen. De werkgevers en het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) wilden niet verder onderhandelen onder druk van acties. 'De bedrijven en het Havenbedrijf betreuren de acties ten zeerste', aldus een verklaring die vrijdagavond laat werd verspreid door het HbR. Directeur Allard Castelein van het HbR is voorzitter van het overleg. Eerder deze week waren er ook al marathonzittingen. In totaal duurt het banenoverleg al sinds begin dit jaar. Na enkele uren zijn de nachtploegen bij de terminals weer aan het werk gegaan. Volgens woordvoerders van ECT en APMT was de zaterdagploeg gewoon aan het werk. Stam is boos over het afbreken van het overleg door de werkgevers. 'Alleen omdat er twintig minuten actie wordt gevoerd, stoppen ze de gesprekken. Iedereen weet toch hoe het werkt bij onderhandelingen in de haven?'

Onenigheid

Volgens de bonden zijn de werkgevers van tafel gelopen 'nadat er veel onenigheid was ontstaan in hun delegatie omtrent de door vakbonden gevraagde garanties'. Verder zeggen de bonden dat de havenwerkers rond 23.00 uur vrijdag 'op eigen initiatief hebben besloten een signaal af te geven om de onderhandelingsdelegatie van de bonden te steunen'. De acties vonden bij alle terminals plaats, wat bij werkgevers weer de indruk wekt dat de acties wel degelijk gecoördineerd zijn. Een woordvoerder van HbR zegt dat de werkgevers en bonden elkaar dicht waren genaderd in de onderhandelingen. Het draait hierbij om het voorkomen van banenverlies in de containeroverslag vanaf 2017. Door de opening van twee nieuwe en sterk geautomatiseerde terminals dreigen er op termijn in het somberste scenario zevenhonderd banen te verdwijnen.

Garantie

De werkgevers en HbR zijn naar eigen zeggen bereid een 'langdurige werkgelegenheidsgarantie af te geven. Zij geven aan dat voor de internationale klanten van de Rotterdamse haven betrouwbaarheid en rust belangrijk zijn. 'De concurrentiepositie van de Rotterdamse haven staat in deze periode van beperkte groei onder druk.' De vrees bestaat dat rederijen hun lading verleggen naar de haven van Antwerpen. Die heeft dit jaar een groei in de containeroverslag laten zien van 8%, terwijl in Rotterdam de overslag stabiel bleef. De rederijen staan al flink onder druk door de lage tarieven. Het besparen van kosten is cruciaal, en dat betekent dat er ook geen vertraging mag zijn in het laden en lossen van schepen.

Werkgeverspakket

De banengarantie van de werkgevers zou duren tot 1 juli 2020 en gegeven worden door de individuele bedrijven ECT, APMT, RWG, Matrans, ILS en Unilash. Deze garantie geldt voor medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd per 1 januari 2015. De bonden hadden een garantie geëist tot 2024. Verdere onderdelen van het werkgeverspakket zijn de inzet van medewerkers op de nieuw te realiseren 'container exchange route'. Dit is de niet-openbare weg tussen de terminals op Maasvlakte 1 en 2, het faciliteren van onderling in- en uitlenen van medewerkers door bedrijven en uitbreiding van de Senioren Haven FIT-regelingen voor een periode van vier jaar. HbR draagt bij aan de kosten van deze maatregelen omdat ze gericht zijn op het handhaven van de arbeidsrust in de Rotterdamse haven. De maatregelen kosten €20 mln, waarvan de helft door de bedrijven en de helft door HbR wordt betaald. Verder is er al eerder een aanvraag gedaan voor subsidie van het ministerie van Sociale Zaken. Dit geld is bedoeld voor opleiding en training om de positie van werknemers op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Lees verder...

Door: Pieter Lalkens

Bron: Fd.nl