Skip to main content

Onderhandelingsresultaat CAO RST BV

25 november 2015

Looptijd
De CAO kent een looptijd van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2017

Budget Wend en Weerbaarheid
Vanaf 1 januari 2016 zal RST BV een budget creëren voor opleidingen voor werknemers zodat zij zich ‘breed’ kunnen voorbereiden op de toekomst. Dit budget Wend- en Weerbaarheid zal medewerkers de mogelijkheid geven tot het volgen van opleidingen op basis van noodzakelijkheid voor nu en de toekomst. Uitgangspunt is dat de Manager P&O met de Ondernemingsraad een opleidingsprogramma formuleert voor de medewerkers, waarbij er opleidingen zullen worden aangeboden die algemeen erkend zijn. De afweging tot het volgen van een opleiding zal door de werknemer gemaakt worden in overleg met P&O. Voorwaarden voor het volgen van een opleiding is dat het bijdraagt aan de ontwikkeling van de werknemer. Opleidingen die hobby’s ondersteunen horen hier niet bij.
Het budget zal worden ingezet voor medewerkers geboren in of na 1960 en al in dienst voor 1 januari 2015. De hoogte van het budget is € 450 per werknemer per jaar bij een fulltime dienstverband, waarbij gekeken zal worden naar een zo fiscaal vriendelijk mogelijke wijze van gebruikmaking
Het budget start in de jaren 2016 en 2017 en zal elk kalenderjaar worden aangevuld als de werknemer (een deel) van zijn budget heeft ingezet. Niet gebruikt budget vervalt aan het einde van de looptijd van de cao.

Lees verder in de bijlage: