Skip to main content

Derde ronde CAO RST: er moet gerekend worden

11 februari 2021

Klein comité over eerder stoppen

Tussen de tweede en de derde onderhandelingsronde heeft overleg plaatsgevonden in een kleiner comité (RST en FNV Havens) over “eerder kunnen stoppen”.
FNV Havens heeft uit de doeken gedaan welke ideeën bestaan voor het tot stand brengen van een fonds, van waaruit bedragen kunnen worden toegekend die werknemers in staat stellen ruim voor hun AOW-leeftijd te stoppen met werken. Het doel is om per werknemer een budget te reserveren ter hoogte van de AOW-uitkering èn de pensioenpremie die gedurende de periode van eerder stoppen zou worden betaald. Vervolgens moet eveneens per werknemer worden bepaald of hij zodanig en zo lang zwaar werk heeft gedaan dat hij recht heeft op 100% van dat budget (wat de mogelijkheid moet geven om drie jaar eerder te stoppen) of een ander percentage van het budget (om minder jaren maar nog steeds eerder te kunnen stoppen). Het rooster, met name het aantal jaren in een volcontinu-rooster, zal in belangrijke mate bepalend zijn om te bepalen op welk percentage van het budget een werknemer recht krijgt. Onze inschatting is dat het overgrote deel van de volcontinu-werknemers in aanmerking komt voor 100% van het budget. Daarnaast zijn er ideeën om ook verlofdagen in te zetten om eerder stoppen mogelijk te maken. Al deze ideeën vragen om nadere uitwerking en zelfs om nauwkeurig onderzoek om te kijken in hoeverre fiscale regels ons bij die uitwerking belemmeren en hoe dit eventueel kan worden opgelost. Maar: zonder idee van hoe we dit zouden willen aanpakken, komen we niet verder. En FNV Havens heeft een idee.
En om dat idee te kunnen uitvoeren, is natuurlijk geld nodig. Als we weten wat voor RST de (maximale) kosten zouden zijn, kunnen we kijken welk deel we vanuit subsidies, reserveringen en andere bronnen kunnen financieren en welke kosten we dan overhouden. Over dat laatste zal dan in het kader van de cao gesproken moeten worden.

De werkgever moest de informatie even laten bezinken. Bij de derde onderhandelingsronde meldde de werkgever de gepresenteerde ideeën best sympathiek te vinden, maar ook budgettaire problemen ziet. Maar echt zicht daarop hebben we pas als er het één en ander doorgerekend is. Daarom heeft FNV Havens aangedrongen op een tweede bijeenkomst van het kleine comité. Die wordt gepland, zodat we over een paar weken met de juiste informatie verder kunnen praten.

Samenhang
Het resultaat van de rekensessie en uitzoekerij met betrekking tot eerder stoppen zal meegewogen moeten worden bij een flink aantal andere onderwerpen (loonontwikkeling, verlofdagen, ouderen en nachtdiensten, senioren fit regeling) in dit cao-overleg. De gesprekken daarover kunnen we dus ook pas voortzetten in de volgende ronde.

Andere onderwerpen

FNV Havens heeft voorgesteld in de cao vast te leggen dat de vakbond betrokken zal worden bij het zoeken van oplossingen of het dempen van de gevolgen voor werknemers die vanwege de invoering van TOS boventallig dreigen te raken. De werkgever wil dit niet toezeggen, omdat hij hiertoe wettelijk niet verplicht is.

FNV Havens heeft gesteld dat zonder feitelijke informatie over problemen met de inhuur, niet kan worden meegedacht over het oplossen van die problemen. De oplossing is in elk geval niet om in zee te gaan met verhurende partijen die geen cao hebben met FNV Havens. De werkgever meldde wederom dat het feitelijke probleem is dat de leverancier van inhuur een concurrent is van RST. Daarbij werden onze kaderleden indringend aangekeken. Maar de gevraagde informatie krijgen we niet.

FNV Havens heeft ook nog maar eens herhaald niets te voelen voor het afschaffen van de koffiepauzes. Dat kan de werkgever inmiddels niet meer hebben verrast.

FNV Havens heeft er ten slotte op aangedrongen te gaan inventariseren hoe bij RST gekomen kan worden tot meer taakroulatie, aangezien onze leden het als een belangrijke stap vooruit zouden zien als hieraan gewerkt wordt. Bij die inventarisatie kan ook duidelijk worden waar zich eventuele knelpunten voordoen om meer taakroulatie te realiseren. En als dat duidelijk is, kan ook bekeken worden hoe die knelpunten kunnen worden weggenomen.
Als mensen van de werkvloer hieromtrent concrete ideeën hebben, horen we die graag.

We blijven open staan voor jullie reacties op de voorstellen van de werkgever. Je kunt die laten weten door een mailtje te sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of aan de FNV-bestuurder: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Het kan natuurlijk ook door één van de kaderleden mondeling te informeren.

De volgende onderhandelingsronde is op dinsdag 2 maart a.s..

Met vriendelijke groet,

Danny Bossman, Corinne Bruin, Martin Geertsema en Joost van der Lecq