Skip to main content

Tweede ronde CAO RST: meer toelichting, nog weinig beweging

21 januari 2021

Dank aan jullie, werknemers van RST
Allereerst dank voor alle reacties die we hebben ontvangen op de RST-voorstellen voor de nieuwe CAO! Die reacties steunen ons en houden ons scherp. Ook dank aan iedereen die de handtekening zette onder de verklaring die uiteindelijk aan de directie is verstuurd en waarvan FNV Havens een kopie heeft gekregen. Ook die handtekeningen maken duidelijk dat we niet namens een klein groepje fanaten, maar namens een heel grote groep werknemers van RST spreken als wij ons ongenoegen uiten over de cao-voorstellen die RST deed.
Op 19 januari 2021 zaten we voor de tweede keer met de directie van RST om de tafel.

Intermezzo: de nieuwe aandeelhouder
De directie heeft ons verheugd geïnformeerd over Blue Ocean Capital, de beoogd nieuwe aandeelhouder. Er was in het weekend weer hard doorgewerkt om de deal snel rond te krijgen en nog deze week zal er een adviesaanvraag naar de OR worden gestuurd. Blue Ocean Capital is volgens de directie niet zomaar een investeringsmaatschappij, maar één met verstand van de business. De nieuwe aandeelhouder zal aan de slag gaan met het business- en investeringsplan dat het huidige management heeft opgesteld. In het management zullen, naast vervanging van de CEO, geen veranderingen plaatsvinden. FNV Havens heeft in deze korte tijd nog niet kunnen nagaan waar dat “verstand van de business” uit blijkt, maar heeft de directie wel verzocht om de nieuwe aandeelhouder niet alleen kennis te laten maken met de OR, maar ook met de vakbond. Wij zijn net zo benieuwd naar de plannen en ideeën die bij de aankoop van RST-aandelen een rol spelen, als ieder ander. Positief is natuurlijk de mededeling aan het personeel over de aankoop dat de koper “onder de indruk [is] van de klantgerichte aanpak van RST, met een uitmuntende operatie in een aantrekkelijke en groeiende markt” en dat ook gesproken wordt over “groeiambities”.

Vervolg CAO
FNV Havens heeft in de tweede ronde naar voren gebracht te begrijpen dat werknemers de voorstellen van RST bepaald niet kunnen waarderen, zeker niet gezien hun volledige en flexibele inzet in het corona- en TOS-implementatiejaar 2020 (en de TOS-implementatie verhoogde in 2019 ook al de werkdruk). Bovendien is onduidelijk hoe bijvoorbeeld het beknibbelen op de bijzonder verlofdagen of minder loon doorbetalen aan zieke werknemers bijdraagt aan versterking van RST.
Daarna heeft FNV Havens bij alle voorstellen van RST vragen gesteld en opmerkingen gemaakt.

De tweede ronde samengevat:

 • Werknemers van RST moeten volgens de directie ook om zich heen kijken en blij zijn dat zij in deze corona-tijd nog gewoon kunnen werken. Voor veel werknemers in andere sectoren geldt dat niet;
 • De directie stelt dat RST vanwege de bedrijfsresultaten naar de eigen kosten moet kijken. Iets meer dan de helft daarvan is “arbeidsgerelateerd”. En er zijn maar weinig knoppen waaraan RST kan draaien om die terug te dringen;
 • De RST-voorstellen leveren afzonderlijk misschien maar een kleine bijdrage, maar de impact van alle voorstellen samen is volgens de directie nog aanzienlijk.

En verder:

 • Handhaaft RST het loonvoorstel van twee jaar lang enkel en alleen APC;
 • Een werkzekerheidsgarantie van twee jaar kan niet gelden voor – naar schatting – 15 FTE op kantoor, waarvoor in de loop van 2021/2022 na de invoering van TOS geen plaats meer is. De directie erkent dat ondanks de verplichting in de CAO geen contact is geweest met de vakbond over deze kwestie. De directie betwist dat over de personele gevolgen van TOS nog een adviesaanvraag bij de OR moet worden gedaan. FNV Havens wil alles op alles zetten om zoveel mogelijk ontslagen te voorkomen en de getroffenen een zo goed mogelijk alternatief te bieden. In een “groeiende markt” en met “groeiambities” zijn er misschien meer mogelijkheden. Vooralsnog is niet eens duidelijk waar de directie precies aan denkt;
 • De koffiepauzes kosten volgens de directie telkens 30 tot 45 minuten van gevoelig productieverlies waar klanten over beginnen te klagen. Dat koffiepauzes werknemers ook helpen om werk efficiënter te organiseren en het met voldoende scherpte te kunnen voortzetten, telt volgens de directie niet. Afschaffen van de pauzes is volgens de directie echt de beste oplossing. FNV Havens vindt van niet; integendeel.
 • ILS kan en wil volgens de directie niet de inhuurkrachten leveren die RST nodig heeft. ILS wordt daarbij verdacht van het bewust verstoren van de operatie bij RST, zodat ontevreden klanten die daarvan het gevolg zijn, overstappen naar de Matransterminal aan de overkant. Bovendien zijn de tarieven te hoog en krijgen alle andere bedrijven van ILS voorrang als er vraag is naar inhuur. FNV Havens gelooft deze complottheorie niet, zeker niet zomaar, en heeft om feiten en bewijs gevraagd: hoeveel huurt RST in, wat zijn de contractuele afspraken met ILS, hoe veel en hoe vaak wordt er niet geleverd, in welke functies, wat zijn de gevolgen en zijn hierover al gesprekken met ILS gevoerd? Maar de directie schudt slechts het hoofd en wil ons geen cijfers geven. FNV Havens heeft gesteld dat het zonder die informatie ook niet mee kan werken aan het oplossen van een inhuurprobleem. Bovendien geldt dat voor FNV Havens onbespreekbaar is mensen in te huren die niet werken onder een cao die met FNV Havens is afgesloten. In het belang van de inhuurkrachten en de werknemers van RST moeten niet in een situatie komen dat inhuur goedkopere arbeid leveren dan de werknemers bij RST;
 • Het uit de nacht gaan vanaf 55 jaar moet volgens de directie minder aantrekkelijk zijn. Daarom geen afbouw meer van de schematoeslag, maar in één klap een lagere toeslag;
 • De directie vindt het logisch dat langdurig zieke werknemers naast hun ziekte het nadeel krijgen van een lagere betaling en minder verlof-opbouw. Zij werken immers niet en maken het hun collega’s alleen maar lastig. FNV Havens vindt dat werknemers die zo lang ziek zijn, al voldoende ellende hebben en niet extra gestraft hoeven worden;
 • Volgens de directie zijn er teveel mensen die een reservoir aan verlofdagen hebben staan. Dat het misschien ook wel erg lastig is om vrije dagen op te nemen, wordt ontkend. Het is beter om vrije dagen (die opgebouwd worden vanaf 2022) na 1½ jaar te laten vervallen, vindt RST. Er zijn volgens de werkgever ook veel mensen die 90%-dagen kopen en vervolgens de verlofdagen die ze aan het eind van het jaar overhouden, verkopen. Aan dat “verdienmodel” wil de werkgever een einde maken. FNV Havens heeft voorgesteld te kijken naar mogelijkheden om verlof dat mensen overhouden, op te sparen om later eerder te kunnen stoppen.
 • Het verkorten van de termijn om ADV-dagen aan te wijzen is echt nodig in de shortsea branche, waarin veel onvoorspelbaar is.
 • Op het voorstel van FNV Havens om te komen tot meer taakroulatie wilde RST niet ingaan. “Die luxe hebben we niet”, was het oordeel van de directie;
 • De korting op de collectieve zorgverzekeringspremie blijft dit jaar volgens de directie 5%, net als vorig jaar. Wie de kosten te hoog vindt, wordt aangeraden een goedkopere verzekering elders te nemen;
 • De extra vrije dag compensatie voor overwerk in de vrijdagnacht blijft bestaan, maar de directie wil dit niet in de cao opnemen.

Beweging
De werkgever heeft de voorstellen met betrekking tot bijzonder verlof ingetrokken (maar wilde niet meegaan met ons voorstel om bij het overlijden van een niet-inwonend kind evenveel verlof toe te kennen als bij het overlijden van een inwonend kind).
De werkgever heeft tevens voorgesteld om het voorstel het aantal verlofdagen voor werknemers in het volcontinu-rooster terug te brengen van 25 naar 22, alleen van toepassing te laten zijn voor werknemers die na 1 januari 2021 in dienst treden.

Ten slotte is de werkgever ingegaan op ons voorstel om in een kleiner comité te kijken naar verlenging van de Senioren Fitregeling voor werknemers uit de geboortejaren 1960-1969 en om daarbij de mogelijkheden te onderzoeken om “eerder stoppen” mogelijk te maken. De eventuele inzet van (gespaarde) verlofdagen zal daarbij ook worden besproken.
Dit aanbod heeft FNV Havens natuurlijk geaccepteerd.

We blijven open staan voor jullie reacties op de voorstellen van de werkgever. Je kunt die laten weten door een mailtje te sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of aan de FNV-bestuurder: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Het kan natuurlijk ook door één van de kaderleden mondeling te informeren.

De volgende onderhandelingsronde is op dinsdag 9 februari a.s..

Met vriendelijke groet,

Danny Bossman, Corinne Bruin, Martin Geertsema en Joost van der Lecq