Skip to main content

Gewetensbezwaardenregeling behandeling schepen met een Russische vlag of eigenaar

17 maart 2022

FNV HAVENS KAN JURIDISCH NIET OPROEPEN TOT EEN COLLECTIEVE BOYCOT

VAN SCHEPEN MET EEN RUSSISCHE VLAG OF RUSSISCHE EIGENAAR

Beste leden,

In de afgelopen week is er veel (media) aandacht geweest voor een eventuele boycot van Russische schepen of schepen met gemaksvlaggen, waarvan de eigenaren uiteindelijk Russische oligarchen zijn. FNV Havens wil leden die deze schepen met hun lading zouden willen boycotten, hierin steunen. Echter, wel moest eerst de juridische context goed geanalyseerd worden. Er bestaat immers altijd een kans dat zo’n Russische eigenaar FNV Havens voor de rechter daagt, met alle financiële gevolgen van dien.

Wat is niet mogelijk
Dit juridisch onderzoek is nu klaar en de uitkomst is dat er geen juridische mogelijkheid bestaat om als FNV Havens op te roepen tot het collectief boycotten van Russische schepen.
De reden hiervoor is dat internationale verdragen vakbonden geen rechten geven om in geval van oorlogsvoering op te roepen tot een collectieve boycot.

Wat kan wel
FNV Havens begrijpt maar al te goed dat er leden zijn die onder de huidige omstandigheden gewetensbezwaren hebben om Russische schepen te behandelen. FNV Havens zou FNV Havens niet zijn als we daar niet naar zouden luisteren.

Het meest efficiënt zou zijn dat er een standaardregeling “gewetensbezwaardenregeling” komt die voor de situatie in Oekraïne van toepassing is. Deze regeling dient een bepaalde looptijd te hebben. FNV Havens heeft werkgevers in de haven daarom voorgesteld om de volgende afspraken met ons te maken:

  • FNV Havens en de directie zijn zich er van bewust dat werknemers van ons bedrijf grote moeite hebben om schepen met Russische vlag of schepen van Russische eigenaren te behandelen, vanwege de invasie door Rusland in Oekraïne, de bombardementen die hierop volgden met als resultaat vele doden onder de onschuldige burgers en de totale verwoesting van havensteden zoals Marioepol;
  • Daarom zijn FNV Havens en de werkgever tot een gewetensbezwaardenregeling gekomen;
  • Deze gewetensbezwaardenregeling houdt in dat een werknemer die daar een beroep op doet, tijdelijk op ander werk zal worden ingedeeld, zonder consequenties voor diens arbeids-voorwaarden of anderszins;
  • Deze gewetensbezwaardenregeling is afgesproken voor een periode van 4 maanden en zal tot en met juli 2022 duren of zoveel eerder aflopen als de gewelddadigheden in Oekraïne zijn beëindigd en de internationale sancties tegen Rusland zijn verlicht of opgeheven. De regeling kan in overleg tussen de directie en FNV Havens ook worden verlengd;
  • Indien een werknemer gebruik wil maken van deze gewetensbezwaarregeling, maar de werkgever honoreert dit niet, dan zal er overleg plaatsvinden tussen FNV Havens en de werkgever om tot een aanvaardbare oplossing te komen voor beide partijen.

Uiteraard zijn wij er ons van bewust dat niet ieder lid van FNV Havens hetzelfde denkt in deze bijzondere situatie. Het ene lid zegt dat de politiek dit maar moet uitzoeken, het andere lid zegt dat de lading uit Rusland besmeurd is met Oekraïens bloed en weer een ander lid zegt dat iedere ton aan Russische kolen, erts of olie die wordt overgeslagen in de haven bijdraagt aan de oorlogskas van Poetin.

Wij gaan er vanuit dat met het bovenstaande procedurevoorstel een goede oplossing gevonden kan worden. De sector kan hiermee goed werkgeverschap combineren met maatschappelijk verantwoord ondernemen en de werknemer die gewetensbezwaren heeft vanwege de invasie van Rusland in Oekraïne, krijgt mogelijkheden om andere werkzaamheden te doen.

Volgens ons zijn wij het er allemaal over eens dat deze oorlog moet stoppen en ook nog zo snel mogelijk, maar hoe zwaar dit bij de eigen werkzaamheden wordt beleefd is voor iedereen anders. Onze gedachten gaan uit naar onze havencollega’s in de verschillende havensteden zoals Marioepol en Odessa en naar de inwoners van Oekraïne.

Wij houden jullie op de hoogte van de eventuele voortgang.

Met vriendelijke groet,

Haventeam en sectorbestuur FNV Havens