Skip to main content

APC betekent koopkrachtbehoud

10 november 2022

In afwijking van wat gebruikelijk is in andere sectoren sluit FNV Havens cao’s af waarin de Automatische prijscompensatie (APC) is opgenomen. Door de APC-afspraken die wij maken stijgen de cao-lonen automatisch mee met de inflatie. Hierdoor realiseren wij koopkrachtbehoud voor onze leden. Anders gezegd: we zorgen er op die manier voor dat onze leden net zoveel kunnen betalen van hun loon als het jaar ervoor. Afgelopen periode heeft FNV Havens veel vragen binnengekregen over de hoogte van de APC. Wij leggen hieronder uit hoe de APC berekend wordt.

APC-afspraken
In de meeste cao’s is het volgende afgesproken ten aanzien van de indexering van de maandsalarissen:
“De basis maandsalarissen zullen per 1 januari van elk jaar achteraf worden geïndexeerd. Uitgangspunt voor deze indexering is de ‘Consumentenprijsindex - afgeleid (2015 = 100)”.

We kijken voor de meeste cao’s naar de procentuele toe- of afname van het indexgetal. In de meeste cao’s hebben wij een jaarlijks systeem gebaseerd op oktober – oktober. Tussentijdse “schommelingen” worden buiten beschouwing gelaten. Op dinsdag 8 november 2022 heeft het CBS de indexcijfers voor oktober gepubliceerd, deze zijn als volgt:
Indexgetal oktober 2022: 128.98
Indexgetal oktober 2021: 110.31

APC-Berekenen
Zodra de indexcijfers bekend zijn kan de APC op de volgende manier berekend worden:
Berekening: 128.98 – 110.31 = 18,67 : 110.31 = 0,16925 x 100% = 16.93%, doorgaans toe te passen als een verhoging per 1 januari.

Loon-prijsspiraal is niet aan de orde
Sinds jaar en dag spreken wij in de haven de APC af. In onze sector heeft dat tot op de dag van vandaag niet geleid tot een zogenaamde “loon-prijsspiraal”. Men beweert namelijk dat de APC ervoor zorgt dat de kosten van arbeid stijgen, waardoor bedrijven worden “gedwongen” om hun verkoopprijzen te verhogen. En door die prijsstijging moeten de lonen weer omhoog.
Maar bij de APC-systematiek die wij hanteren wordt altijd achteraf gecompenseerd. De prijzen zijn dus al gestegen, daarna worden de lonen aan het nieuwe prijsniveau aangepast. Daarnaast geldt dat arbeidskosten in veel gevallen maar een deel zijn van de totale kosten. Ten slotte zouden bedrijven er ook voor kunnen kiezen om de gestegen arbeidskosten niet te verrekenen in hogere tarieven of prijzen, maar ten laste te laten komen van de winsten, die in heel veel gevallen nog altijd aanzienlijk zijn.

Standpunt FNV Havens
Momenteel gaat Nederland gebukt onder de hoge inflatie. De auto voltanken, brood halen bij de bakker en de boodschappenkar vullen, alles is duurder geworden. FNV Havens spreekt in alle cao’s de APC af. Bij het maken van cao-afspraken maakt FNV Havens een duidelijk onderscheid tussen koopkrachtbehoud middels de APC en koopkrachtverbetering via de initiële loonsverhoging.
Om de koopkracht van onze leden op peil te houden, is het voor FNV Havens onbespreekbaar om wijzigingen, in welke vorm dan ook, aan te brengen in de APC-afspraken die FNV Havens maakt. FNV Havens zal aantasting van de APC niet dulden en zal alle middelen inzetten om de APC-afspraken in onze sector te behouden.

Dankzij vakbondsleden is FNV Havens in staat goede arbeidsvoorwaarden af te spreken. Door lid te worden versterk je de positie van FNV Havens in de sector en aan de onderhandelingstafel. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat de kwaliteit van onze cao’s op peil blijft.

Met vriendelijke groet,

Sectorbestuur FNV Havens