Skip to main content

Sectorbrede oplossingen dichterbij, RPS oplossing nog ver weg!

15 januari 2016

Beste mensen,

Na het eindbod van werkgevers / HbR in december 2015 en het ultimatum van de vakbonden op 31 december 2015 volgde een 24-uursstaking op 7 en 8 januari 2016 welke heeft geleid tot ‘verkennende gesprekken’ eerst met HbR op 11 januari en op 14 januari met HbR en een aantal containerbedrijven. Vanuit de vakbonden doen wij onze uiterste best om tot oplossingen te komen die goed zijn voor de containersector en goed zijn voor onze leden. En gezien alle diverse belangen is dat niet altijd makkelijk.

De opdracht aan vakbonden, Havenbedrijf Rotterdam (HbR) en werkgevers is helder.Door overcapaciteit en transitie van lading en bij 0% groei stevenen wij af op een banenverlies van 800. Gedwongen ontslagen moeten voorkomen worden. Dat kan o.a. voorkomen worden door uitbreiding van de Senioren Haven Fit Regeling, werken op de interne baan, collegiale in- en uitleen tussen de bedrijven op de Maasvlakte terminals.

Het uitgangspunt welke de vakbonden , HbR en de bedrijven al in juni 2015 overeenkwamen, is dat werknemers met een dienstverband voor onbepaalde tijd op 1-1-2015 niet verdrongen mogen worden door andere werknemers en/of door stagiaires. Dat geldt voor alle werknemers in de sector en dus ook voor de werknemers bij RPS en sjorbedrijven met betrekking tot het inhuren op regiewerk.

Op maandag 11 januari 2016 hebben wij een eerste verkennend gesprek gehad met HbR.Zowel de vakbonden als HbR vonden dat een constructief gesprek. De insteek was om met alle partijen weer aan tafel te komen. Direct na dit verkennende gesprek hebben wij dat wat we in het gesprek hadden uitgewisseld in voorstellen omgezet en in een kant en klare tekst naar HbR gestuurd. Dit om vooral helder te houden wat onze inzet was en is.

Op donderdag 14 januari 2016 hebben wij nav de verkenning met HbR een verkennend gesprek gehad met Ronald Lugthart ( RWG ), Jasper Hooykaas ( ECT ),Pieter Hartog ( APMT ) en Allard Castelein ( HbR ). Ook dit gesprek was los van het feit dat hierdoor voorlopig nog niet alles is opgelost toch constructief . In dit gesprek zijn nogmaals de uitgangspunten van juni 2015 bevestigd. Komende week zal hierover verder gesproken gaan worden met als doel om dit goed op papier te zetten om uiteindelijk een goed sector resultaat te hebben.

Drama voor RPS-werknemersOp woensdag 13 januari 2016 werden wij geïnformeerd over de stand van zaken rondom RPS door directie RPS en HbR. Hun oplossing is helder en keihard: “Stoppen met RPS in mei of juni 2016 en de werknemers ontslaan. 121 werknemers die gezamenlijk 85,6 voltijdsbanen invullen.

Volgens de directie van RPS zijn de kansen bijzonder klein dat RPS’ers nog via of bij andere bedrijven kunnen worden ingezet. Niet via Matrans of ILS, niet bij APMT of ECT, noch bij andere bedrijven. De banen van de werknemers van RPS met een dienstverband voor onbepaalde tijd op 1-1-2015 vallen plotseling niet meer onder de eerder vastgestelde 800 banen die verloren zullen gaan en de werkgarantie die juist gericht was op het voorkomen van ontslagen, geldt plotseling niet voor deze groep werknemers. Werkgevers (duiken allemaal weg nu het er op aankomt) zien niet direct mogelijkheden om deze havenwerkers aan het werk te houden. De sjorwerkgevers denken nog precies hetzelfde als bij het faillissement van SHB, namelijk meer kansen voor de sjorbazen. Deze opstelling is verschrikkelijk en onacceptabel.

Zowel de delegatie van vakbonden als Ronald Lugthart, Jasper Hooykaas, Pieter Hartog en Allard Castelein zullen een beroep doen op de aandeelhouder van RPS om mee te werken aan het oplossen van het RPS-probleem binnen sociaal aanvaardbare kaders. Het is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de aandeelhouder.

Maar de vakbonden en HbR zijn bereid om in de komende periode bedrijven te gaan bezoeken om met die werkgevers te kijken of en hoe wij werknemers van RPS aan het werk kunnen houden in de sector. Werknemers die vanwege gezondheidsproblemen niet meer kunnen werken (in de havensector) moeten op een andere manier geholpen worden.

Dit gaat wel de nodige tijd in beslag nemen. Wij hebben afgesproken dat er uiterlijk eind maart duidelijkheid hierover moet zijn. Zoals het er nu naar uitziet gaat anders RPS voor de zomerperiode failliet.

Het zou een enorme valse start zijn om te beginnen met deze 121 werknemers (85,6 FTE) van de 800 geprognotiseerde banenverlies die werkloos worden. Wij hopen echt dat wij het gehele probleem de baas kunnen. Dat is ook de opdracht van onze achterbannen. Samen uit, samen thuis.

Wij willen niet van onze verantwoordelijkheid weglopen en als onze leden ons blijven steunen moeten wij dit op sociaal aanvaardbare wijze kunnen oplossen. Daar kunnen wij alle hulp van zowel werknemers als werkgevers in de haven bij gebruiken.

Eind volgende week verschijnt er een nieuwe nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,

Namens de onderhandelingsdelegatie van FNV Havens en CNV Vakmensen, sector Havens.