Skip to main content

Onderhandelingsresultaat voor RPS werknemers

27 mei 2021

Beste leden,

In navolging van de onderhandelingsresultaten van ILS en Matrans hebben wij vandaag ook een onderhandelingsresultaat bereikt voor RPS-werknemers.

Wat hebben wij geregeld?

  • Een CAO-periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2024.
  • Initiële loonsverhoging inclusief APC (1,12% ) per 1 januari 2021 van 2,25%, 1,5% initieel per 1 januari 2022; 1,5% initieel per 1 januari 2023 en 1,5% initieel per 1 januari 2024. Daarnaast zal de jaarlijkse APC worden doorgezet, okt-okt reeks.
  • De werknemers kunnen eerder stoppen dan hun AOW-gerechtigde leeftijd. Als men eerder stopt dan 12 maanden voor hun AOW gerechtigde leeftijd kan men in aanmerking komen voor een aanvulling op hun Dienstjarenpremie (AOW-compensatie) die men ontvangt van de SVBPVH. Deze Dienstjarenpremie wordt betaald als men tenminste 6 maanden deelneemt aan de Senioren Haven Fit.
  • Om maatwerk te kunnen leveren zullen de werknemers voor een individueel gesprek uitgenodigd worden.
  • Dit is de laatste CAO voor RPS want aan het eind van 2024 zal RPS worden opgeheven zoals eerder is afgesproken.
  • Gedurende de looptijd van deze CAO zullen er nog tijdelijke werknemers aangenomen worden voor een periode van maximaal 6 maanden voor de functie van stackerdraaier en dekman. Afspraak is ook dat er geen verdringing zal plaatsvinden voor de werknemers in de sjorsector.

Zodra de tekst goed op papier staat zullen wij jullie dit aanbieden ter stemming.

Met vriendelijke groet,

Niek Stam – bestuurder FNV Havens
Niels Keehnen – delegatielid RPS