Skip to main content

CAO RPS 2012-2016

21 februari 2015

In een cao vind je afspraken over loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn, ontslag, vakantie of pensioen. Ook zaken als scholing, kinderopvang en vervroegd pensioen kunnen in een cao worden geregeld.

Arbeidsvoorwaarden

Cao staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. Het is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd. Een cao komt tot stand door onderhandelingen tussen vakbonden en werkgeversorganisaties. Hij kan voor één (groot) bedrijf gelden of voor een hele bedrijfstak.