Skip to main content

CAO RPS 2021-2024

21 september 2021
In deze cao vind je afspraken over loon, toeslagen, werktijden, overwerk, vakantie en pensioen.

 

 

Zie bijlage voor de cao RPS.