Skip to main content

Conclusie van Projectteam RPS op 11-11-2016

15 november 2016

Het plan gebaseerd op 200 diensten per week gaat het niet meer halen!

Beste leden,

Afgelopen vrijdag 11 november 2016 is het Projectteam weer bij elkaar geweest om te beoordelen of het plan wat het Projectteam had gemaakt nog haalbaar is. De 200 diensten per week zijn nodig om de verdeling van de FTE’s mogelijk te maken. De verdeling is als volgt: Uniport 100 diensten per week, P&O Ferries 70/80 en SCA 20/30. Vervolgens was er nog wel een grote hobbel te nemen met betrekking tot de grote inkomensverschillen die zal gaan optreden voor de werknemers. Die inkomensverschillen worden veroorzaakt door de volgende maatregelen:

  • Teruggang van 1.0 FTE naar 0.6 of 0.75 FTE
  • Teruggang van schematoeslag van 30% naar bijvoorbeeld 11%
  • Bepaalde functies worden niet meer gevraagd en zullen dan ook niet meer worden betaald door de inlenende bedrijven.

Flinke streep door de rekening

Op donderdag 10 november jl. is RPS bijgepraat door Uniport wat het vertrek van lading naar APMTR gaat betekenen voor Uniport en RPS/ILS. Wat wij al vreesden is afgelopen donderdag wel bevestigd. Uniport schat in dat door het vertrek van volume en dat hierdoor ook meer ruimte komt voor de andere lading om met single berth te gaan werken, de inhuur flink zal gaan afnemen. De prognose is nu dat in plaats van 100 diensten per week er nog vraag zal zijn van 30-50 diensten per week voor zowel RPS als ILS.

Bovenstaande houdt dus in dat wij tot een andere oplossing moeten komen. In de vorige nieuwsbrief zinspeelden wij daar al op. Het is natuurlijk heel erg vervelend dat de onzekerheid over wat het gaat worden maar voortduurt. De komende weken zal er hard gerekend gaan worden aan de volgende variant na faillissement in januari 2017:

  • Werknemers tot en met 1955 in WW met suppletie tot 65 jaar. Suppletie wordt op individueel niveau vastgesteld en afgestort bij BUNAR. Dit geldt ook voor de Dienstjarenpremie. Indien een werknemer nog elders aan een baan komt dan blijft de suppletie bij de betreffende werknemer.
  • Werknemers vanaf 1956 in de WW met suppletie (niveau moet nog berekend worden) voor een periode van 24 maanden. Inzet op werk op basis van de ABU en iedereen evenveel werken. Indien van toepassing zal er ook opleiding gevolgd worden gedurende de WW-periode. Wel hebben wij aangegeven dat na een periode van 24 maanden er een dienstverband voor onbepaalde tijd gegeven moet worden.

Het Projectteam RPS heeft 13 december 2016 in de agenda’s geblokt om wederom een voorlichtingsvergadering te houden voor de RPS-werknemers. Zodra deze datum definitief is en locatie geregeld is worden de RPS-werknemers hiervoor uitgenodigd.

Havenbedrijf Rotterdam gaat aan de hand van Sociaal Werkzekerheidsakkoord Containersector bij de bedrijven checken of er werknemers in dienst zijn genomen en of dat volgens de afspraken is gebeurd. Wij zijn namelijk van mening dat als de lading naar APMTR gaat dat daar dan RPS’ers ingezet kunnen worden met bijvoorbeeld SC. Er zijn in het akkoord namelijk afspraken gemaakt over vacatures en de invulling hiervan.

P&O Ferries valt niet onder het akkoord en dat geldt ook voor DFDS, maar deze bedrijven proberen wel binnen hun vermogen een bijdrage te leveren aan een oplossing voor de werknemers van RPS. Inmiddels zijn er RPS-werknemers op dit moment in de race om nog aangenomen te worden bij deze bedrijven.

Wij hopen jullie hiermede weer op de hoogte gebracht te hebben van de huidige situatie. En onlangs is er onder de rederijen weer een Aziatische fusie aangekondigd. Dus er kan wederom zaken veranderen met betrekking tot aanloop van containerschepen.

Met vriendelijke groet,

Niek Stam