Skip to main content

Onderhandelingsresultaat RPS aangenomen

28 juni 2021

Beste leden,

Op maandag 28 juni 2021 zijn de stemmen geteld die via het Havenreferendum Statuut zijn uitgebracht.
Zoals een goed gebruik bij FNV Havens hebben de leden het laatste woord.

Het onderhandelingsresultaat is unaniem gesteund door de leden die meegedaan hebben aan het referendum. Hiermee is de cirkel rond. De werknemers van RPS hebben een CAO met automatische prijscompensatie, loonsverhogingen, Senioren Haven Fit Regeling en de mogelijkheid om eerder te kunnen stoppen met werken vanwege de zwaarte van het werk in de havensector.
De CAO loopt tot eind december 2024 en daarmee is geregeld dat alle werknemers van RPS tot aan hun pensioenleeftijd verzekerd zijn van een CAO met prijscompensatie, loonsverhogingen en voorwaarden om eerder te kunnen uittreden.

De werkgever en de leden hebben het FNV Zwaar Werk Model omarmd. Het wordt nu de hoogste tijd dat ook het DB FNV en Ledenparlement dit gaan ondersteunen en landelijk bij de nieuwe regering gaan regelen dat de RVU-vrijstelling wordt verhoogd naar een inkomensniveau van minimaal 1,5x modaal.

Plaatsmakersregeling:
De voorzitter FNV, Tuur Elzinga, heeft aangegeven dat er een plaatsmakersregeling in de maak is met meer fiscale ruimte. Dit zijn merkwaardige beleidsopvattingen zonder kennis van de praktijk, aldus Niels Keehnen voorzitter VAB RPS. Want als door robotisering en automatisering er geen nieuwe werknemers 1 op 1 aangenomen worden of als vanwege de opleiding de nieuwe werknemers al een jaar geleden zijn aangenomen dan heeft de werknemer met zwaar werk het nakijken. Of zoals bij RPS het bedrijf ophoudt te bestaan.

Havenfront om de RVU-boete aan te passen of af te schaffen krijgt vorm:
Er worden op dit moment vele CAO’s in de havensector afgesloten door FNV Havens met de havenwerkgevers. In deze CAO-akkoorden regelen wij de financiering van Eerder Stoppen Met Werken zelf binnen de CAO met langlopende CAO’s met als voorwaarden dat ook werknemers geboren na 1961 hiervan gebruik kunnen maken (die helpen ook mee aan de financiering en doen ook zwaar werk). Bij Eerder Stoppen Met Werken is het van belang dat ook de pensioenpremie wordt meegenomen in de financiering. In de haven doen wij dat ook. Maar zoals de landelijke afspraken nu zijn moet daar een RVU-boete van 52% betaald worden. Dat vinden wij schandelijk. Zelf betalen en dan ook nog boetebelasting betalen terwijl er aantoonbaar zwaar werk verricht wordt.

Dit gaan wij niet pikken.

En het Dagelijks Bestuur FNV en Ledenparlement FNV moeten nu kiezen voor de leden.

Niels Keehnen -VAB RPS
Niek Stam – bestuurder FNV Havens