Skip to main content

Eerste verkenning van cao-partijen betrokken bij alternatief RPS van start

30 oktober 2016

Rotterdam, 28 oktober 2016

Beste mensen,

Vandaag heeft een eerste verkennend gesprek plaatsgevonden tussen FNV Havens en de toekomstige werkgevers van SPS ( Senioren Port Service) en RPS 2. Onze delegatie bestaat uit de volgende kaderleden: Koen Keehnen (Uniport), Ruud Seton (P&O Ferries) en Niels Keehnen (RPS).

Zoals jullie weten bestaat er een Projectteam RPS die in de afgelopen periode naast het Sociaal Overleg Containersector een alternatief plan voor huidig RPS heeft gemaakt. Dit is gedaan omdat vanuit het Sociaal Overleg Containersector duidelijk werd dat RPS in huidige dienstverlening failliet zou gaan. Inmiddels is bekend dat de bewindvoerder het alternatieve plan van het Projectteam een goed uitgangspunt vindt.

Nieuwe situatie in de haven vraagt om aanpassingen
Het zal jullie niet onbekend zijn dat bij UNIPORT een groot ladingpakket gaat vertrekken naar APMTR. Wij weten nog niet wat hiervan de effecten zullen zijn in de komende periode omdat ook de mogelijkheid kan voorkomen dat de overige klanten bij UNIPORT netjes achter elkaar komen en dat er weinig of geen pieken meer zullen zijn. Dat heeft dan gevolgen voor de inhuur.

Een ander uitgangspunt in het alternatieve plan van het Projectteam is dat de ILS cao als uitgangspunt moet dienen.

Een eerste vergelijking van de basismaandsalarissen tussen bestaande RPS cao en ILS cao laat grote verschillen zien. Als wij daarbij de teruggang in schematoeslagen optellen dan komen er verschillen aan de orde die niet op een eenvoudige manier op te lossen zijn en wij ook niet aan de RPS-werknemers kunnen voorleggen.

Daarom zullen wij gaan zoeken naar alternatieven waarbij wij de nieuwe regels van de WW zullen betrekken. Ook kijken wij naar een mogelijke uitbreiding van de groep werknemers die in een WW-constructie kunnen tot aan pensioenleeftijd (65). Er zijn nog vele zaken te onderzoeken.

Het volgende overleg staat gepland op 7 november 2016.

Groet,
Niek Stam en de onderhandelingsdelegatie.